11
22
31
41
61
7

Teamudvikling

I Synergi HRM arbejder vi med team og teamudvikling ud fra socialkonstruktionistisk tilgang.

Dette indebærer bl.a. at vi i forbindelse med teamudviklingen er optaget af sprog, mening, kontekst og relationer

  1. Sprog: som organisationsmedlemmer konstruerer vi vores virkelighed gennem det sprog, vi bruger. Sprogets funktion er mere skabende end beskrivende (der findes ingen objektiv virkelighed/”sandhed”).
  2. Mening: Meningstilskrivning er samskabende proces
  3. Kontekst: Intet giver mening i sig selv. Konteksten (den meningsskabende sammenhæng) er afgørende for meningstilskrivelsen
  4. Relationer: I den relationelle tilgang er fokus på samhørighed, indbyrdes forbundethed og hvordan vi gensidigt er medskabere af hinandens muligheder for at lykkes.

Teamudviklingsforløbet, der kan være af kortere eller længere varighed, skræddersys til den enkelte kundes og organisations behov. Teamudviklingsforløbet er typisk modulopbygget med kortere eller længere perioder mellem moduler hvor teamet arbejder med at afprøve og omsætte nye indsigter, kommunikations- og arbejdsformer inspireret af de oplæg, den refleksion og træning som introduceres på teamudviklingsmodulerne.

Målgruppen for teamudviklingen kan være

  • større eller mindre grupper af ledere eller ledelsesteam, som organisationsinterne udviklingsforløb.
  • team af medarbejdere, der arbejder sammen i det daglige indenfor et fagområde eller på tværs af fagområder
  • en projektgruppe, der øsnker at komme godt fra start eller som har brug for hjælp til at komme godt videre sammen

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om de enkelte konsulentydelser på  53 51 53 40 eller sende en mail på phs@synergi-hrm.dk