11
22
31
41
61
7

Egne bøger og artikler

Publikationer

Hansen-Skovmoes, Peter (2018): Samtaler der skaber mening, læring og værdi.  Erhvervspsykologi nr 4, 2018.
Hansen-Skovmoes, Peter (2018): Samtale fremmer forståelsen. Ingen samtaler er ligegyldige. Offentligledelse.dk
Hansen-Skovmoes, Peter (2018): Fire tilgange til menings- og værdiskabende samtaler. Seminarer.dk
Hansen-Skovmoes, Peter (2018): Professionelle samtaler. Skab mening, læring og værdi. Seminarer.dk
Hansen-Skovmoes, Peter (2018): Anerkendelse i praksis. Leading Capasity.

Hansen-Skovmoes, Peter (2018): Fremadmeldinger fungerer bedre end tilbagemeldinger. Leading Capasity.

Hansen-Skovmoes, Peter (2018): Samtaler der skaber mening, læring og værdi. Leading Capasity.
Hansen-Skovmoes, Peter og Rosenkvist, Gert (2018): Meningsskabende samtaler: Dos and dont’s. Væksthus for ledelse
Hansen-Skovmoes, Peter og Rosenkvist, Gert (2017); Samtaler i organisationer. Veje til mening, læring og værdi. Hans Reitzelz Forlag
Hansen-Skovmoes, Peter og Rosenkvist, Gert (2016); Pas på fortællingen om forandringen. Væksthus for ledelse.
Hansen-Skovmoes, Peter og Rosenkvist, Gert (2015). Muligheder, udfordringer og dilemmaer i forbindelse med coaching i en organistorisk kontekst.  I Erhvervspsykologi. Dansk Pyskologisk Forlag.
Hansen-Skovmoes, Peter, Haslebo, Gitte, Haslebo, Maja, Rosenkvist, Gert og Schnoor, Michala (2008). Anerkendende og relationel ledelsesudvikling  I Ledelse i udvikling, nr. 5, 2008.   
Hansen-Skovmoes, Peter og Olesen, Ulla (2003) Coaching i praksis – hvordan? I Erhvervspsykologi, vol.1, nr.4, dec. 2003. Dansk Psykologisk Forlag.
Hansen-Skovmoes, Peter (2002). Coaching i organisationer. Coaching som udviklingsværktøj. Coachingteknikker. Hvordan lærer man at coache. I Stelter, Reinhard (red.), Coaching: læring og udvikling. Dansk Psykologisk Forlag s. 85-128, 233-260.

 

Bøger

Som beskrevet ovenfor er jeg medforfatter til bogen Samtaler i organisationer. Veje til mening, læring og værdi. Bogen udkom 1. november 2017 på Hans Reitzels Forlag.

Jeg er desuden medforfatter til bogen Coaching, læring og udvikling. Bogen, der udkom på Dansk Psykologisk Forlag i 2002 er nu udkommet i 13. oplag, hvilket er udsædvanligt for en fagbog. Bogen anvendes fortsat, som del af pensum på en række uddannelser i både ind- og udland.

Artikler

Gennem årene har jeg skrevet en række artikler til forskellige fagblade. Her link til nogle af disse.

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail