11
22
31
41
61
7

Profil

 

Synergi Human Ressource Management

Vi betragter ledelse som et fælles og relationelt anliggende, som både ledere og medarbejdere har et vigtigt ansvar for at lykkes med. Vi er derfor også af den opfattelse at de tilbagevendende individuelle ledervurderinger/-evalueringer, med fordel kan erstattes af at man – gennem dialoger og anerkendende udforskning – sammen finder ud af hvordan udvikling af ledelse bedst kan finde sted. Læs her om 4R-ledelsesudviklingskonceptet, som jeg har udviklet i samarbejde med gode kolleger og samarbejdspartnere som et alternativ til den traditionelle 360 graders ledervurdering hvor der typisk sættes lighedstegn mellem ledelse og lederen som individ og dennes personlighed. Vi har kaldt konceptet 4R hvor de 4 R’er står for henholdsvis Relationer, Relevans, Respekt og Resultater.

Læs også artiklen jeg er medforfatter til om anerkendende og relationel ledelsesudvikling, der er udkommet i tidsskriftet  Ledelse i Udvikling, nr. 5, 2008

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om de enkelte konsulentydelser på tlf. 53 51 53 40 eller sende en mail på phs@synergi-hrm.dk