11
22
31
41
61
7

Præsentation

Jeg har valgt at kalde firmaet Synergi HRM. HRM for Human Ressource Management.
Ordet synergi kommer fra græsk; syn = sammen, ergo = arbejde/virke, altså samarbejde, samspil, samvirke og samhandling,

Begrebet Human Resource Management refererer til bestræbelserne på bedst muligt at udvikle og udnytte de ressourcer og potentialer ledere og medarbejdere er i besiddelse af.

Synergi HRM Logoet symboliserer at min medvirken, som konsulent gerne skulle bidrage til at 2 + 2 bliver 5 og ikke 3.

I rollen som konsulent bestræber jeg mig på at bevæge mig på og stille mig til rådighed fra en position på kanten af organisationen. Hverken som en del af eller helt udenfor, men netop på kanten. Fra kanten af organisationen er der ofte gode udkigsposter, der tilbyder mulighed for at katalysere dialoger, og for at stille spørgsmål til fælles undren og udforskning.

Konsulentbistanden kan f. eks. handle om at facilitere dialog- og udforskningsprocesser i grupper af varierende størrelse eller i at føre coachende samtaler med enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere eller ledere.

I begge eksempler optræder jeg som konsulent fra en position hvor jeg hjælper dem jeg arbejder for med selv at formulere mål, finde løsninger eller skabe resultater.