11
22
31
41
61
7

Curriculum vitae (CV)

Peter Sass Hansen-Skovmoes

10846270_10152676191048462_8392046644628926943_n[1]

 

Oprindeligt uddannet som dyrlæge (1981)

Har siden 1986 arbejdet som konsulent med særligt fokus på ledelses- og organiseringssudvikling. Arbejder især med facilitering/proceskonsultation, coaching af enkeltpersoner og grupper/team. facilitering af læring i netværk, leder- og ledelsesudvikling, teamudvikling samt coaching- og  proceskonsulentuddannelse.

Har gennem en årrække deltaget i en supervisions- og udviklingsgruppe for selvstændige og interne konsulenter på et systemisk grundlag.

Stifter og indehaver af Synergi HRM, der især løser opgaver for især offentlige organisationer.

Indgår i flere professionelle netværk med og samarbejder med en række andre mindre konsulentfirmaer.

Erhvervserfaring

2007- Underviser, vejleder og eksaminator på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse (DOL) ved COK nu Komponent.
2007-2020 Chefkonsulent med ansvar for leder- og ledelsesudvikling i Gribskov Kommune.
2005 – 2010 Udbyder i samarbejde med Haslebo & Partnere dels en lederuddannelse, dels en coachinguddannelse begge uddannelser på et systemisk og anerkendende  grundlag.
1999 – 2005 Censor ved diplomuddannelsen i ledelse (DIL).
1996 – 2007 Chefkonsulent med ansvar for ledelses- og organisationsudvikling i Græsted-Gilleleje Kommune.
1996 – Stifter og indehaver af Synergi HRM..
1988 -1996 Underviser på videreuddannelsen for Hospitalslaboranter i fagene ledelse og voksenpædagogik
1986 – Selvstændig konsulent først indenfor ledelse, kommunikation og samarbejde, senere også indenfor ledelses- og organiseringsudvikling.
1984 – 1986 Afdelingsleder og underviser ved Hospitalslaborantskolen i København (nu bioanalytikeruddannelsen).
1982 – 1986 Underviser ved Hospitalslaborantskolen i København
1981 – 1984 Dyrlæge i blandet praksis.

 

Undervisningserfaring
Erfaring med undervisning af voksne siden 1981. Af særlig relevans kan nævnes

2010-2018 Underviser på Haslebo & Partneres Socialkonstruktionistiske leder- og konsulentuddannelse.
2007- Underviser, vejleder og eksaminator på Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse (DOL) ved COK. nu Komponent
2007 – 2020 Underviser og uddannelsesansvarlig på Gribskov Kommunes interne lederuddannelse, projektlederuddannelse, proceskonsulentuddannelse, coachinguddannelse og netværksfacilitatoruddannelse.
2002 – 2007 Underviser på dels en lederuddannelse, dels en coachinguddannelse på et systemisk og anerkendende  grundlag, udbudt i samarbejde mellem Synergi HRM og Haslebo & Partnere.
1996 – 2020 Underviser og uddannelsesansvarlig på først Græsted-Gilleleje Kommunes nu Gribskov Kommunes interne leder- og ledelsesuddannelse.
1988 – 1996 Undervisning på videreuddannelsen af hospitalslaboranter i ledelse, organisation og voksenpædagogik.
1981 – 1996 Undervisning af studerende på hospitalslaborantuddannelsen  (nu bioanalytikeruddannelsen).
1981 – 1984 Undervisning af studerende på KVL..

 

Uddannelse

1981 Cand. med. vet. fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (nu KU-Life)
1974 Student ved Århus Akademi

 

Efter- og videreuddannelse

1992 – 1994 Systemisk konsulentuddannelse og udviklingsnetværk med fokus på organisationskonsultation hos cand. psych Pia Laursen
1992 – Desuden en række kortere og længerevarende kurser med relevans for ledelse, kommunikation og voksenlæring gennem en årrække.

 

Publikationer

Medforfatter til bogen Samtaler i organisatoioner. Veje til mening, læring og værdi. Hans Reitzels Forlag. November 2017.

Medforfatter til bogen Coaching – Læring og udvikling, der udkom på Dansk Psykologisk Forlag, marts 2002.

Desuden forfatter til en række artikler om coaching, netværksfacilitering, relationel ledelsesudvikling og projektledelse.

Andet
Godkendt underviser, vejleder og eksaminator ved Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse (DOL).
Beskikket censor ved Diplomuddannelsen i Ledelse i perioden 1999 – 2005.

Initiativtager til etableringen af to professionelle netværk;
Netværkstedet – et udviklingsnetværk og læringsforum for selvstændige konsulenter, der arbejder med organisations- og ledelsesudvikling)
Coachforum – et trænings- og refleksionsforum med en række andre kompetente coaches, der praktiserer coaching i en organisatorisk kontekst

Desuden medstfiter af foreningen Facilitatortræf i Danmark og medarrangør af Facilitatortræf 2014