11
22
31
41
61
7

Netværk

Som selvstændig konsulent er det meget værdifuldt for mig at træne og udveksle erfaringer med andre konsulenter.

Jeg har selv været initiativtager til et af mine betydningsfulde netværk Netværkstedet.

Netværkstedet

Netværkstedet er et udviklingsnetværk og værksted for konsulenter
Læs mere om grundtanken i Netværkstedet og hvem vi er.

Konsulentkonsortiet

Vi løser også opgaver sammen gennem organisationen konsulentkonsortiet

 Lindeblads Frie Netværk

Derudover har jeg været en gennemgående del af Lindeblads Frie Netværk.

Ideen er at mødes og dele de bedste tænkninger, erfaringer, metoder og værktøjer i en præstationsfri zone hvor vi afprøver, reflekterer, eksperimenterer, kreerer og samskaber.

Netværket, er nu på over 250 personer og har været sammen 5-6 gange om året i perioden 2013-2019.

Forfatternetværket

Jeg har i en årrække også været med i et netværk af dygtige folk, der er optaget af at skrive både faglige og skønlitterære tekster