11
22
31
41
61
7

Samarbejdet med kunden

I samarbejdet med vores kunder lægger vi op til følgende faser i opgaveløsningen

1. fase: Henvendelse
En konsulentopgave starter med, at I tager kontakt til Synergi HRM med en mere eller mindre konkret forespørgsel. Sammen foretager vi en foreløbig indkredsning af, hvad opgaven drejer sig om, hvad I ønsker at udbyttet skal være og hvilke kategorier af organisationsmedlemmer, der med fordel skal deltage. Vi vil også give jer et foreløbigt bud på, hvad vi kan tilbyde jer, og hvor meget vores bistand vil koste. Næste skridt er sammen at afklare, hvem der skal med til den indledende konsultation og aftale tid og sted for denne.

2. fase: Indledende konsultation
Til den indledende konsultation vil en vores konsulenter være til stede samt de relevante personer fra jeres organisation, dvs. kontaktpersonen, rekvirenten og typisk 1-2 øvrige organisationsmedlemmer. Formålet med den indledende konsultation er, at begge parter bliver klogere på jeres nuværende situation, jeres ønsker til fremtiden og til konsulentbistanden, samt hvordan det samlede forløb kunne se ud.

3. fase: Design, tilbud og skriftlig aftale
På baggrund af den indledende konsultation udformer vi en skriftlig samarbejdsaftale, der ridser de overordnede rammer for konsulentbistanden op. Aftalen omfatter tematisering, aktiviteter, tid, sted, medvirkende konsulenter, honorar, rolle- og opgavefordeling, mv. Rekvirenten i jeres organisation skriver under på samarbejdsaftalen, som herefter danner grundlag for det videre samarbejde.

4. fase: Gennemførelse af opgaven
De aftalte aktiviteter planlægges nu på detailplan og gennemføres. Dette vil foregå i et samarbejde mellem vores konsulenter samt rekvirenten eller en kontaktperson i jeres organisation. Det betyder fx, at vi vil inddrage jer i særligt vigtige overvejelser om tilrettelæggelsen af de enkelte aktiviteter og hvilke justeringer, der kunne være nyttige undervejs. Til slut rundes opgaven eventuelt af med en fælles (e)valuering af forløbet.