11
22
31
41
61
7

Netværksfacilitering

I Synergi HRM har vi mange års erfaring i at facilitere tværorganisatoriske ledernetværk og projektledernetværk hvor formålet typisk har været tredelt

  1. at tilbyde en refleksiv oase for ledere i en travl og presset hverdag
  2. at styrke ledernes evne til at bringe sig i en selvobserverende position og lære ved at reflektere over egne og kollegers ledelsesmæssige udfordringer og solstrålehistorier
  3. at styrke sammenhængskraften og relationerne mellem lederne på tværs af organisationen

Vi har således gennem de seneste år faciliteret tværoganisatoriske ledernetværk i 8 kommuner med deltagelse af mere end 1500 ledere.

Vi har også gode erfaringer med at træne og supervisere interne konsulenter til at kunne varetage rollen som netværksfacilitatorer.

Læs også artiklerne om

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om de enkelte konsulentydelser på 53 51 53 40 eller sende en mail på phs@synergi-hrm.dk