11
22
31
41
61
7

Kreativ facilitering

Et uddannelses- og træningsforløb med vægt på involvering, kreativitet og fælles læring.

KreativfacaciliteringBW

 

 

 

 

Hvorfor?

Vores mission er at udbrede kendskabet til kreative, involverende og meningsskabende faciliteringsformer, der fremmer læring, udvikling og innovation i danske virksomheder og organisationer.

Hvem?

Uddannelsen henvender sig til ledere og konsulenter med interesse for og gerne erfaring med facilitering og procesledelse ud fra en systemisk, anerkendende og narrativ tilgang.

Hvad?

Vi har givet de 8 dage, der er fordelt på 4 moduler á 2 dage følgende overskrifter:

Dag 1: At sætte konteksten og stille sig i det åbne.

Dag 2: At sætte fælles retning og begive sig af sted sammen.

Dag 3: At arbejde med sprogets skabende kraft.

Dag 4: At skabe, omforme og dele fortællinger.

Dag 5: At facilitere læring, udvikling og innovation

Dag 6: At invitere andre til at positionere sig og bidrage.

Dag 7: At magte og udøve magt på en konstruktiv måde.

Dag 8: At være etisk bevidst og håndtere etiske dilemmaer.

Hvordan?

Undervejs i forløbet vil deltagerne blive involveret meget aktivt og udfordret på kreativitet og eksemplarisk afprøvning af interventionsformer som aktør og facilitator. Gruppen kommer til at fungere som en midlertidigt lærende organisation og netværk.

Hvor og hvornår?

Uddannelsen gennemføres i form af 4 x 2 dage i efteråret 2015. Vi starter med to dage på Flatø i Guldborgsund. De resterende 3 moduler afholder vi på Ithaca i Hellerup. Se datoerne ved at følge linket nedenfor.

Hvis du vil vide mere?

Læs mere uddybende om datoer, priser m.v. her  Beskrivelse af forløbet og praktiske oplysninger

Vi giver en smagsprøve på Kreativ Facilitering med hjerne, hjerte og krop i forbindelse med facilitatortræffet 28. august 2015.

Læs mere om træffetog vores workshop  her

facilitatortraeffet2015_grafik_banner_890px_orange