11
22
31
41
61
7

Coaching af enkeltpersoner eller team

Synergi HRM har gennem en årrække gennemført systemisk anerkendende coaching af såvel enkeltpersoner som grupper/team i en arbejdsmæssig sammenhæng.

Definition
Begrebet coaching anvendes i dag på mange forskellige måder og grundlag. Systemisk coaching definerer jeg som et aftalebestemt og tidsbegrænset samtaleforløb mellem en professionel coach og enten en enkelt person eller en gruppe.

Der er tale om en komplementær relation, hvor det er min opgave som coach at invitere fokuspersonen (lederen/medarbejderen) eller gruppen til at udforske sine måder at forstå og handle på i forhold til egen arbejdssituation, problemer, udfordringer, mål og ønsker for fremtiden.

Formålet er, at fokuspersonen gennem dialogen med sig selv og coachen opdager nye handlemuligheder, der både er virksomme i forhold til udfordringerne og tager hensyn til andre aktører og relationer i organisationen.

Grundlag og etik
Coaching praktiseres i dag på mange forskellige måder og indenfor mange forskellige livsområder. I Synergi HRM arbejder vi alene med coaching i en arbejdsmæssig kontekst. Vi beskæftiger os ikke med Life-coaching. Det overlader vi til kliniske psykologer, psykoterapeuter, læger eller præster, med hver deres særlige forudsætninger.

Den coaching Synergi HRM tilbyder bygger på frivillighed, fortrolighed og fordybelse.

Coaching er og må være en frivillig samtale. Ingen – hverken ledere eller medarbejdere – kan eller bør tvinges til coaching.

Fortroligheden er altafgørende. Det er alene dig som fokusperson, der fører ny viden og indsigt med ind i andre kontekster. Som coach kan jeg ikke bringes til at referere fra de samtaler jeg fører med mine kunder.

Som coach inviterer jeg gennem opmærksomhed, indlevelse og spørgsmål fokuspersonen til at fordybe sig i egne tanker, forestillinger og forhåbninger.

Coaching forudsætter en relation mellem parterne, der er kendetegnet ved gensidig tillid, respekt og anerkendelse.  Det lyder måske som store ord, men jeg ser det som tre ord, der har afgørende betydning for at begge parter kan have udbytte og glæde af coachingen.

Begrebet anerkendelse indebærer i praksis at jeg som coach grundlæggende har den holdning til dig som fokusperson at du er kompetent og i stand til selv at formulere dine mål, løsninger og at træffe de valg, der er bedst for dig.

Hvem?
Målgruppen kan være ledere, projektledere, medarbejdere, interne/selvstændige konsulenter eller andre coaches.

Hvordan?
I forbindelse med den indledende afklaring (1. coaching) indgås en formel og psykologisk kontrakt, der har til hensigt at afstemme forventninger mellem coach og fokusperson (den coachede).

Et coachingforløb kan bestå af en enkelt eller en række samtaler. Varigheden afgøres af kundens ønsker, behov og udfordringer eller de attraktive mål, som kunden ønsker at formulere eller forfølge.

Coachingen kan også aftales i tilknytning til et kompetence- eller organisationsudviklingsforløb, f. eks. leder-, konsulent- eller projektlederuddannelse eller teamudvikling.

Hvis du vil vide mere
Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om de enkelte konsulentydelser på  53 51 53 40 eller sende en mail på phs@synergi-hrm.dk

Se også de artikler om coaching på et systemisk anerkendende grundlag, som jeg kan anbefale