11
22
31
41
61
7

Bærende principper for konsulentbistanden

I Synergi HRM lægger vi stor vægt på at stille os til rådighed for dem vi arbejder med og for på en måde, der muliggør refleksion, bevægelse, resultat- og værdiskabelse.

Billederne øverst på hjemmesiden er valgt for at illustrere hvordan vi på forskellig vis involverer og udfordrer dem vi arbejder for og med.

Fælles opmærksomhed på sprogets skabende kraft, aktiv involvering, kreative arbejdsformer, anerkendende udforskning og adskilte tale-og lyttepositioner er blandt hjørnestenene i vores tilgang til og måde at stille os til rådighed som konsulenter.

Fælles opmærksomhed på sprogets skabende kraft

Sproget er ikke gratis. Ord kan glæde og ord kan såre. Sproget er mere skabende end beskrivende. Derfor er det vigtigt at alle parter er omhyggelige med hvilke ord vi vælger og hvordan vi bruger de ord vi vælger. Som konsulenter gør vi typisk en del ud af det med betydningen af sproget i starten af forløbet. F. eks. ved at bede deltagerne forholde sig hvilke spilleregler, der kunne være nyttige for kommunikationen om det der er på programmet.

Aktiv involvering

Vi lærer mere og finder mere mening sammen hvis vi er aktivt involveret. Derfor vil dem vi arbejder med altid bliver inviteret til aktiv deltagelse på forskellig vis. Det kan være i form af individuel refleksion, makkersamtaler, mange korte gensidige interviews i store grupper, fælles visuel udformning af strategier, mål og værdier m.v.

Kreative arbejdsformer

I vores virke inviterer vi ofte deltagerne til at udtrykke sig på andre måder en ord alene. Det kan være vi arbejder med forumteater, dilemmaspil, billedkort, de Bonos tænkehatte, “rumvandringer”, samskabelse af kreative produkter eller andre tilgange, der skaber bevægelse i krop og tanker.

Anerkendende udforskning og samskabelse

Vi har rigtigt gode erfaringer med at invitere dem vi arbejder med til sammen at udforske de temaer der er på dagsordenen ud fra en anerkendende tilgang. Det er giver både god energi, højt humør og masser af nyttige bidrag når eksempelvis 100 mennesker på 20 minutter stiller hinanden en masse væsentlige spørgsmål.

Adskilte tale-og lyttepositioner

Megen koks i kommunikationen i organisationer kan henføres til misforståelser og fejlfortolkninger. Vi lytter bedre til hvad andre har på hjerte hvis ikke vi selv har munden er fuld af ord. Bevidst adskilte tale- og lyttepositioner er et stærkt middel til at skabe større gensidig forståelse og indsigt i andres ideer, forhåbninger, motiver og interesser.